Sinnesromässor

En stillsam, vilsam mötesplats för alla åldrar

Sinnesromässan är en aktiv paus i vardagen, en mötesplats för dig själv.  Dig och Gud.  Oss tillsammans. 

Vi börjar kl 18.00 med enkel fika och 18.30 startar mässan. 

Vi har olika teman varje gång och här finns det rum för alla sinnen. Vi firar nattvard tillsammans. Där använder vi druvjuice och glutenfritt bröd.  På slutet av sinnesromässan ber och sjunger vi den viktiga sinnesrobönen: 

 ”Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. 
Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.

 

Så här ser vårens teman ut:

19/1  Gud som vår försörjare
2/2     Vem vill jag följa?
16/2  Trasiga relationer
2/3     Att bli sedd
16/3  Ensamhet
30/3  Bära varandras bördor
13/4  Hoppet i vardagen
27/4  Himlen finns den?
11/5  Våga växa
25/5  Vad är lycka?

Välkommen till en stunds stillhet och eftertanke