Öppen kör

Tycker du om att sjunga men hinner eller kan inte binda upp dig regelbundet på vardagskvällarna? Eller är det så att du kanske inte har sjungit i kör tidigare och bara vill prova på hur det känns? Eller så kan du helt enkelt inte få nog av att sjunga? Alla är välkomna att vara med i Öppen kör. Välkommen att kontakta körledaren Ingela vid frågor.

Övning torsdag, jämna veckor, kl. 16.30 – 17.30 i Kyrkans hus. 

Blandad kör som sjunger enklare sånger, unisont och lite stämmor. 
Vi sjunger i gudstjänster, vid Västergårda och på Sjögläntan. 
Alla är välkomna!

Start 7 september