Musik i skymningen

Nu kommer sommartraditionen ”Musik i kapellet” tillbaka, dock har den sköna musikstunden flyttat in i Vinslövs kyrka och bytt namn till ”Musik i skymningen”.

”Musik i kapellet” blev för populärt och den lilla byggnaden för liten för brandmyndigheternas gottfinnande. 
Musiken kommer dock att ha kvar den lokala prägeln, med musiker och sångare från bygden.

Sommarmusik med andakt

Torsdag 30 juni kl 20.00

Familjen Isaksson

Torsdag 28 juli kl 20.00

Lennart Viberg och Emma Viberg

Torsdag 18 aug kl 20.00

Familjen Hedström