Foto: Magnus Aaronsson/IKON

Konfirmandgrupper

2021/2022

Under läsåret 2021-2022 erbjuder Vinslövs församling Dig som är född 2007, eller äldre, att konfirmera dig.

Konfirmandåret börjar i september/oktober 2021 och konfirmationsgudstjänsten är våren 2022.

Torsdagsgruppen:

Träffas varannan torsdag (udda veckor) kl.15.45-18.00 men inleder med ett helgläger i Åhus fredag den 17-19 september.

Första torsdagsträffen hemma är torsdagen den 30 september. Torsdagskvällarna inleds med fika.

Till våren, den 13-15 maj, åker vi på ett nytt helgläger.

Utöver lägren åker vi på utflykter/studiebesök.

Konfirmationsgudstjänsten är planerad att hållas lördagen den 21 maj 2022.

 

Har ni några frågor eller funderingar?

Då kan ni höra av er till...

Jenny lundqvist (Präst) tel 0708-12 57 18
jenny.lundqvist@svenskakyrkan.se  

Nick Ljungdahl (Ungdomsledare) tel 0708-65 88 63 
nick.ljungdahl@svenskakyrkan.se