Intervju med James Collier

Uppstart till Vinslövs nya orgel - En musikalisk följetong

Nu är det bestämt: Vinslövs kyrka kommer att få en helt ny orgel istället för den nuvarande. Anders Perssons instrument från 1971 har av flera skäl svårt att klara ”uppdraget” i just Vinslövs kyrka och efter drygt 4 år av projektering har valet nu fallit på ett helt nytt instrument nere i kyrkans norra skepp. Det kommer att bli orgelbyggaren James Collier och hans medhjälpare som bygger orgeln och jag har fått en liten pratstund med James för att höra hans tankar om hur han tänker sig det nya instrumentet.

Beskriv din idé bakom hur du tänker dig instrumentet?

-          Jag blev ombedd att titta på en lösning som skulle passa i just Vinslövs kyrka, med utgångspunkt från vilka idéer om utförande som du Lars och konsulten Lukas Arvidsson hade. Eftersom ni bland annat hade utforskat flera lösningar som byggde på att man skaffade ett begagnat instrument från framför allt Storbritannien, och eftersom ni önskade den typen av mycket mjuka klanger som karaktäriserar engelska orglar, så byggde jag min idé utefter det. Jag tänker mig att orgeln ska vara en blandning av engelskt och svenskt från perioden i början av 1800-talet: en engelsk orgelbyggare som kommer till Sverige och möter den svenska orgelbyggartraditionen. Eftersom orgeln får 2 manualer så kommer den ena att ha engelsk karaktär och den andra en svensk. Detta för att skapa en intressantare variation av klanger än vad kanske ett renodlat ”engelskt” instrument normalt skulle erbjuda. Ett sådant instrument skulle också passa bra just i Vinslöv, placerat nära församlingen. Det kommer att bli lättare att leda både kör och psalmsång, men även konsertverksamheten underlättas.

Skulle du alltså säga att det blir ett s.k. ”historiskt” instrument?

-          Nej. Det blir en orgel inspirerad av gamla instrument, men med alla fungerande kvaliteter som skapats på vägen fram tills idag. Det ska bli ett robust och driftsäkert instrument men med en bra spelkänsla. Dessutom anpassat efter det inomhusklimat med större fukt- och temperaturvariationer som vi har i Sverige.

Vad har du gjort innan?

-          Jag har cirka 30 års erfarenhet nu och det började i England med att jag jobbade på några orgelfirmor där med specialisering på restaurering av gamla instrument. Jag hade sedan en period med uppdrag i Frankrike och USA som ”Journeyman” (ung. ”resande gesäll”) och skaffade mig mer och mer erfarenhet av hur olika orgelbyggare löst problem på olika sätt genom tiderna. Detta har gjort att jag numera har en rätt god bild av vad som fungerar och inte vid orgelbygge.

Kommer du att tillverka allting själv?

-          Nej. Väldigt få orgelbyggare har personligen alla olika moment i fingrarna och på större orgelfirmor finns olika avdelningar, var och en specialiserade på sitt område. Därför kommer jag t.ex. att anlita en av Englands främsta piptillverkare för framtagningen av metallpiporna till det ”engelska” verket. Tack vare mina goda kontakter där känns det tryggt att få det tillverkat av dom främsta på området. Allt träarbete kommer dock att ske i min verkstad och för de ”svenska” piporna kommer en mycket skicklig svensk pipmakare att anlitas.

Vinslövsbördige organisten och orgelkonsulten Lukas Arvidsson, numera organist på den berömda historiska Cahman-orgeln i Lövstabruk, har anlitats som expertkonsult för projektet med den nya orgeln till Vinslövs kyrka:

Vinslövsbördige konsulten Lukas Arvidsson

”Vinslöv ligger mig varmt om hjärtat eftersom jag vuxit upp i byn och även spelade mina första orgeltoner i Vinslövs kyrka. Byns musikliv är verkligen värt en bra orgel och jag vill gärna bidra till att det blir verklighet.”