Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Internationella gruppen

Internationella gruppen vill upprätthålla och öka församlingens internationella engagemang.

Vill du engagera dig?
Ta kontakt med pastorsexpeditionen.