Foto: Malin Wrigstad /Ikon

Internationella gruppen

Internationella gruppen vill upprätthålla och öka församlingens internationella engagemang.
Gruppen består av:
Malin Carlsson, Matts Martinsson, Eskil Carlsson och Else Jakobsson