Första avsnittet

Orgelkunskap

Nu är orgeln beställd! Den första december 2021 skrev församlingen kontrakt med James Collier Orgelbyggeri AB om tillverkning och leverans av en ny orgel till Vinslövs kyrka. Leveransen beräknas ske under 2024. Projektet beskrevs i intervjun med James Collier, men jag tänkte nämna några faktadetaljer här för den intresserade.

Orgeln, som är helt mekanisk – inga digitala eller andra elektriska anordningar förutom belysning och orgelfläkt, kommer att ha 2 manualer, eller ”klaviaturer”, en för varje verk, samt pedalverk. Manual I kommer att ha klangprägel av en engelskbyggd orgel från slutet av 1700-talet/början av 1800-talet. Manual II kommer klangmässigt att spegla en svenskbyggd orgel från samma tid. Orgeln kommer att placeras nere i kyrkans norra skepp, mellan fönstren i den norra väggen.

 

Den preliminära ”dispositionen” – vilka stämmor som ska finnas i orgeln – ser ut så här:

”Great”: C-g3                              ”Swell”: C-g3                               “Pedal”: C-f
Manual I/Huvudverk                   Manual II/Svällverk                     Pedalverk

Open Diapason 8’                         Gedackt 8’                                    Bourdon 16’
Stopped Diapason 8’                    Fugara 8’ (c-g3)                          Bass flute 8’
Principal 4’                                     Spetsflöjt 4’
Twelfth 2’ 2/3 B/D                       Valdflöjt 2’                                    Koppel:
Fifteenth 2’ B/D                            Hautboy 8’                                   Swell-Great
Tierce 1’ B/D                                                                                       Swell-Pedal
Trumpet 8’                                                                                           Great-Pedal

                                                                                                               Tremulant

Liten orgelordlista:

Ex. ”C-g3” anger omfånget, mellan vilka toner i skalan, stämman spänner.
”Svällverk” betyder att det finns ett spjäll som reglerar ljudstyrkan på verket.
”Tremulant” är en liten anordning som ändrar tonhöjden upp och ner, så att tonen tycks ”sväva”.
”Diapason” är det engelska yttrycket för den stämma som vi i Sverige benämner ”Principal”, fast med en mjukare karaktär. Diapason/Principal är verkets huvudstämma som dom andra stämmorna anpassas till och har en karaktär som påminner om ett stråkinstrument.
Ex. ”8’ ” anger grundpipans längd i fot för varje stämma; ju högre siffra desto djupare ton.
”Hautboy” betyder helt enkelt ”Oboe” på engelska.

För att kunna anpassa orgelns klanger både till kyrkorummet och till den personliga smaken kommer en liten grupp med James Collier i spetsen att besöka och lyssna in olika befintliga orglar från den aktuella tiden, både i Sverige och England.