En kantors Förväntan

Som kyrkomusiker får man räkna med att livet rullar på ganska snabbt. Den fantastiska anrättning som kallas ”Kyrkoåret” som ligger framför en varje säsong har till stor del vissa bestämda ingredienser som skall tillredas: De stora helgerna till exempel: Första advent, Jul, Påsk. Alla finns där och behöver mycket musik för att smaka extra bra. Man övar in körlåtar och älskade psalmer, repeterar med solister och sjunger med konfirmander… Och så har det plötsligt gått ett år till! Visst ligger det mycket Förväntan i det arbetet, annars hade man nog pysslat med något annat. Men även om man gillar sitt jobb hinner man liksom inte alltid, eller glömmer att, stanna upp och fundera över vad man själv har för Förväntan på sitt arbetsliv. Man jobbar på.

I mitt fall har det dock sedan en tid tillkommit en väldigt spänd Förväntan: Den nya orgeln i Vinslövs kyrka! Det är inte alla kollegor förunnat att få möjligheten att driva ett sådant projekt, kanske för att man mitt i allt vardagsarbete inte alltid ”blir färdig till” att först initiera det och sen orka och hinna driva det. Här i Vinslöv har det handlat mycket om att få allt att fungera ur arbetsmiljösynpunkt: ljudnivåmässigt är den nuvarande lösningen inte alls bra och den har varit en tungt vägande anledningen till att församlingen har velat satsa på det här projektet. Det är vist och modigt av församlingens förtroendevalda.

Att det sedan finns andra stora fördelar med utformningen av det nya musikkonceptet, är en bonus. Inte bara för musiklivet i Vinslövs kyrka, utan för musiklivet i stort i byn: Förutsättningarna för att till exempel kunna ta hit duktiga organister som framför fantastisk orgelmusik, eller duktiga ensembler med orgelinslag, kommer att öka. Ögonen på en del medlemmar i kyrkokören tindrar ibland också lite extra när dom inser att man kommer att kunna sjunga mer tillsammans med orgeln, eftersom det nya instrumentet kommer att stå nere i kyrkan, bredvid körens ”trappa” i Norra skeppet. Där finns alltså också en Förväntan. Kyrkan är ju dessutom egentligen hela byns angelägenhet på många sätt. De flesta församlingsmedlemmar, aktivt troende eller inte, kommer ju i kontakt med kyrkan, även om det kanske ”bara” är i samband med ett dop eller en begravning.

Det är bara att erkänna att min Förväntan på att den nya orgeln ska stå färdig om ett par år gör att mitt arbete fått en extra guldkant. Jag, mina kollegor och faktiskt hela församlingen, är lyckligt lottade, för detta kommer att bli ett riktigt lyft.

Lars Hedström