Andra avsnittet

Studieresa till Börringe kyrka

Vårt orgelprojekt rullar på och 29 mars 2022 var det dags att göra ett första studiebesök för att utröna hur stämmorna i den nya orgeln ska gestaltas. I Börringe kyrka utanför Svedala finns en orgel från 1786 som installerades när kyrkan byggdes. Orgeln är byggd av en Jonas Ekengren, orgelbyggare och stolsmakare(!) i Stockholm, och instrumentet kallas för ”Silverorgeln” p.g.a. den ovanligt vackra klangen. Kyrkan och orgeln är alltså samtida med Sveriges kung Gustaf III, vilket kan förklara orgelns höga, rena och vackra karaktär. Rent och ljust, klart och elegant var ju ledord och högsta mode i all konstutövning under den här tiden och något som kung Gustaf ju var en ivrig tillskyndare av.

Orgeln i Börringe har inte ändrats nämnvärt sedan den var ny och därför är den högintressant för vår orgelbyggare James Collier, som ju vill skapa ett ”svenskt ” verk på den andra manualen i vår nya orgel i Vinslöv. Flera stämmor, bland annat en 4 fots-flöjt, befanns också väldigt intressanta och inspelningar av samtliga stämmor, samt uppmätning av ett par extra intressanta stämmors pipor gjordes vid vårt besök. James Colliers team hann, utan undertecknads närvaro, även besöka kyrkan i Båstad där en mindre orgel av samma tillverkare finns och jämförelser gjordes.

Vinslövs nya orgel kommer att utgöra en för Sverige förmodligen unik blandning av engelsk och svensk orgelbyggartradition och teamet, inklusive undertecknad, kommer att resa till London för att göra motsvarande studiebesök i en rad kyrkor där. Detta för att kartlägga uppbyggnaden av det andra, det ”engelska”, verket.