Aktivitetspåsar under gudstjänsten

I kyrkorna finns det åldersanpassade aktivitetspåsar som barnen får lov att låna med till kyrkbänkarna under gudstjänsten.
Indelningarna är 1-3 år, 3-6 år och 7-10 år.
Påsarna hänger i kyrkans vapenhus.