Foto: Mats Renman

Vuxenverksamhet

Vindelns församling erbjuder ett varierande utbud av verksamhet för vuxna. Vi inbjuder även till olika former av samtal samt gemenskap för daglediga.