Foto: Mats Renman

Vuxenverksamhet

Vindelns församling erbjuder ett varierande utbud av verksamhet för vuxna. Vi inbjuder även till olika former av samtal samt gemenskap för daglediga. Tills vidare är all verksamhet vilande på grund av Coronapandemin.

Bibelsamtal

Bibelsamtal i Vindelns församlingsgård

Garn & sånt

Onsdagar kl 11-13 i Åmsele församlingsgård.

Öppet hus

För dig som är dagledig

Samtal och besök

Önskar du samtal eller besök i hemmet av diakon eller präst?

Sorgegrupp

För dig som mist någon nära och som på ett kravlöst och enkelt sätt vill dela sorgens erfarenheter med andra. När någon har mist en nära anhörig får denne en inbjudan till en sorgegrupp. Då samtalar man om den nya situation man lever i tillsammans med andra i liknande situation.

Familjerådgivning

Vindelns församling erbjuder dig/er som är boende i församlingen samtal via Kyrkans familjerådgivning i Umeå.