Vinnare i frågesporten

På vårmarknaden i Vindeln hade Vindelns församling en frågesport och nu har två vinnare korats. 1:a pris gick till Ida Öhman och 2:a pris till Leopold Renman. Vinsterna hämtas på pastorsexpeditionen i Vindeln. Grattis!

För er som var nära att ha rätt svar hittar ni facit här nedan. Rätt svar är understruket. 

1. Vilken av församlingens kyrkor är den äldsta?
1       Vindelns kyrka
X       Åmsele Kyrka
2       S:t Mikaels kapell

2. Hur många kyrkogårdar finns i Vindelns församling?
1       2 st
X       3 st
2       4 st

3. De senaste fem åren har sju olika personer haft prästtjänst i Vindeln. Hur många av dessa är män?
1       2 personer
X       3 personer
2       4 personer

4. Hur många vigselgudstjänster hade Vindelns församling under 2016?
1       16 st
X       26 st
2       36 st

5. Andelen konfirmerade i församlingen har legat stabilt de senaste åren. Är det: 
1       20 %
X       35 %
2       50 %

 Utslagsfråga: Hur många dagar gammal är kyrkoherden Fredrik Juul?
18022 dagar

Tack för ert deltagande och engagemang i frågetävlingen!