Foto: Mats Renman

Vindelns församlingsgård stängd för besök

På grund av ökad smittspridning så är expeditionen tills vidare stängd för besök, förutom bokade sådana. Läs mer här:

Kontakta oss: 
Här hittar du kontaktuppgifter till personalen >>>

Pastorsexpeditionen:
Pastorsexpeditionens telefonnummer är 0933-143 00 (telefontid mån-tors kl 10-12). Du kan också mejla till vindelns.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsfrågor:
Gäller ditt ärende kyrkogårdsfrågor som till exempel blomstersmyckning, grundskötsel eller skyltning av gravar, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på tfn 0933-143 30. Kyrkogårdsförvaltningen har öppet måndagar och tisdagar mellan kl 10-12. Du kan också mejla till vindelns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Jourhavande präst:
Behöver ni prata med jourhavande präst, ring 112 och be om att få bli kopplad till jourhavande präst. Den som svarar är en präst inom Svenska kyrkan och det som sägs kommer att stanna mellan er. Ni kan ringa jourhavande präst alla dagar mellan kl 21-06.