Meny

Vindelns kyrkogård

På kyrkogården i Vindeln finns det ca 2200 belagda gravplatser.

Bild: Mats Renman