Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vindelns kyrkogård

På Kyrkogården i Vindeln finns det ca 2200 belagda gravplatser.

Bild: Mats Renman

Projektet "Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde" började år 2001. Initiativtagare är Världsnaturfonden WWF som arbetar med naturvård över hela världen.  
Längst hela Vindelälven, från Ammarnäs i väster till Vännäs i öster, restaureras naturbeten som sedan betas av djur. Detta ger ett öppet landskap och en levande bygd. På sommaren går får på bete på naturbetesmarkerna bredvid kyrkogården i Vindeln.

Bild: Mats Renman