Foto: Mats Renman

Vindelns kyrkogård

På Vindelns kyrkogård finns det en minneslund och askgravlund.

Minneslunden på Vindelns kyrkogård

Minneslunden skall vara en lugn och värdig plats där sambandet med dem som gått före kan upplevas. Med sittplatser för meditation som underlättar för de sörjande att rikta tankarna mot den döde. Särskild plats finns där blommor och ljus kan placeras.

Askgravlunden på Vindelns kyrkogård

Askgravlunden på Vindelns kyrkogård togs i bruk 2011. Då skapades ett alternativ till gravsättning i minneslund i och med att det finns möjlighet för anhöriga att närvara. Detta är en gravsättning utan upplåtelse av gravrätt och gravsättningen är definitiv och en ev. senare flytt av askan är inte möjlig.