Foto: Mats Renman

Vindelns kyrkogård

På kyrkogården i Vindeln finns det ca 2200 belagda gravplatser.

Foto: Mats Renman