Foto: Mats Renman

Vindelns kyrka

I december 1903 invigdes Vindelns kyrka, eller Degerfors kyrka som det hette på den tiden. År 2003 firade Vindelns kyrka hundraårsjubileum. Vindelns kyrka är öppen sommartid juni-augusti vardagar kl 8-15. Vindelns kyrka kallställs inför vintern måndag 16 oktober 2023.

Vindelns kyrka byggdes för att folkmängden ökade under 1800-talet och den gamla kyrkan blev för liten. Umeås första stadsarkitekt Fredrik Olaus Lindström fick uppdraget att rita Vindelns kyrka. Efter stadsbranden i Umeå 1888 blev han anställd att rita de offentliga byggnaderna, bl.a. rådhuset och kyrkan.

Lindström var en kunnig och stilsäker arkitekt och ritade en stram och vacker nygotisk kyrka. Den byggdes av sten, stående på en stabil granitsockel och med väggar av murad röd tegel. Trä blev materialet i takkonstruktionen för att hålla kostnaderna nere. Kyrkans grund lades 1901 och invigdes tre år senare på Luciadagen 1903 av biskopen Martin Johansson.

Byggnadskostnaden blev 130,000 riksdaler.

Foto: Mats Renman
Foto: Mats Renman
Foto: Mats Renman
Foto: Mats Renman