Vindelns församlings dataskyddsombud

August Berg är Vindelns församlings dataskyddsombud. August Bergs kontaktuppgifter är: mobil: 070-712 98 84, mail: august.berg@agio.se.