Vindelns församling om Coronaviruset

Mångas liv påverkas av det som händer i samhället. Av omsorg om varandra och människor som är extra känsliga har vi ställt om våra aktiviteter.

 • All planering är kortsiktig och kan komma att ändras.
 • Följande typer av verksamhet har ställts in: besök och andakter på äldreboenden, Öppet hus och andra träffar som samlar många äldre, övriga planerade små och stora samlingar, Liten & stor och barn- och ungdomsverksamheter. 
 • Vi anpassar vår verksamhet: 
  Våra kyrkorum är öppna under vissa tider. Kyrkorummen är öppna för dig som vill komma in en stund och sitta i stillhet.  Se öppettiderna här för det kyrkorum som du vill besöka >>>
 • Vi anpassar våra gudstjänster: 
  Vi använder inte psalmböcker utan vi kopierar psalmerna på lösblad. Lösbladen återvinns efter gudstjänsten.
 • Vid inomhusgudstjänster så önskar vi att våra gudstjänstbesökare visar varandra omtanke och sitter glest i kyrkbänkarna. 
 • Vi firar inte mässa eller serverar kyrkkaffe. 

  Samtal och enskilda besök: Om du är orolig eller behöver hjälp med att få vardagen att fungera, tveka inte att höra av dig till oss. Likaså om du har möjlighet att hjälpa till på olika sätt!  Vi tar emot enskilda besök, du är också välkommen att kontakta diakoner eller präster direkt. Du kan också nå oss via pastorsexpeditionen som vanligt. Se kontaktuppgifter nedan till präster och diakoner. 

Det är viktigt att alla som känner av förkylningssymptom, även milda, stannar hemma. Det är också viktigt att alla tvättar händerna noga och att vi undviker handhälsningar och kramar.

Svenska kyrkan i Vindeln följer myndigheternas direktiv och riktlinjer.

Här finns en länk till krisinformation.se >>>

Telefonnummer och kontaktuppgifter till präster och diakoner: