Välkommen söndag 12 november kl 11.00 till Granö kyrka och gudstjänst

Söndagens tema är ”frälsningen” och präst den här söndagen är Veronica Eriksson.