Foto: Mats Renman

Välkommen in och handla Fairtradevaror

I entrén på församlingsgården säljer vi varor som te, kaffe, honung och godis men också en del andra produkter från Sackeus.

Sackeus är ett företag som startade 1976, och redan då var syftet att etablera handel med små producenter i utvecklingsländer, för att stimulera utveckling och bekämpa fattigdom i drabbade områden. Idag har bolaget utvecklats till en heltäckande kvalitetsleverantör med fullt fokus på Fairtrade, kvalitet och god smak. 

Fairtrade handlar om människan bakom produkten. När du väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare i länder med utbredd fattigdom får bättre ekonomi, att barnarbete motverkas och att fler får tillgång till utbildning. Fairtrade innebär också att odlaren får en Fairtrade-premie som används till att utveckla lokalsamhället, t ex investeringar i en ny skola, hälsovård eller i jordbruket. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

Välkommen att handla hos oss!

Lena & Annica