Foto: Mats Renman

Tjänst för bevattning av blomsterplanteringar

Vi kommer att erbjuda bevattning av gravplanteringar under perioden vecka 25 t.o.m vecka 35 på de områden som inte har sprinklerbevattning men där gravrättsinnehavaren själv ansvarar för sin plantering.

Bevattning av gravplanteringar på de områden som ej har sprinklerbevattning kommer att ske på område 1 på Vindelns gamla kyrkogård, Åmsele kyrkogård och Granö kyrkogård.
Bevattningen kommer att följa samma intervall som för de kunder som köpt blomsterplantering av oss. Vi avgör när och hur ofta det ska vattnas.  

Priset för denna tjänst är 200 kr för säsongen 2019.

Tjänsten görs som ett prov under sommaren 2019 för att sedan utvärderas.

Vid frågor eller beställning av tjänsten kontakta Vindelns kyrkogårdsexpedition tfn: 0933-143 30 (telefontid mån-tis 10-12)
eller via mail: vindelns.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se