"Stund för eftertanke” – för motorcyklister och andra.

Välkommen till gudstjänst i Vindelns kyrka lördag 30 september kl 15.00 med Fredrik Juul m.fl.

Ett samarrangemang mellan SMC, Ichtys Skellefteå och Medborgarskolan.