Foto: Mats Renman

S:t Mikaels kapell

S:t Mikaels kapell var dåvarande Degerfors sockens första kyrka.

S:t Mikaels kapell är byggd av ett 30-tal fattiga bönder och lika många nybyggare. Kyrkan stod färdig 1769. Kapellet är byggd som en korsformad träkyrka. Idag finns det få träkyrkor kvar i denna stil.På Mikaelidagen 1962 återinvigdes kapellet och fick då namnet S:t Mikaels kapell.

Församlingarna i Västerbotten var stora till ytan. De flesta av invånarna fick åka mer 5 mil, för att komma till kyrkan. S:t Mikaels kapell blev för litet, så man beslutade att bygga en ny och större kyrka.
  
Efter att den nya kyrkan hade invigts så fick kapellet förfalla. Man beslutade om rivning, men den flyttades istället upp till järnvägen för att fungera som sockenstuga. När Vindelns församlingsgård byggdes, så användes den gamla kyrkan som en lagerlokal. Det fanns inget gravkapell i församlingen, så 1955 beslutade man att restaurera och återuppföra den gamla kyrkan så nära originalet som möjligt. Den skulle sedan främst användas vid jordfästningar.

Foto: Mats Renman