Foto: Alex&Martin/IKON

Sorgegrupp

För dig som mist någon nära och som på ett kravlöst och enkelt sätt vill dela sorgens erfarenheter med andra. När någon har mist en nära anhörig får denne en inbjudan till en sorgegrupp. Då samtalar man om den nya situation man lever i tillsammans med andra i liknande situation.