Gudstjänster söndag 20 augusti med temat ”Tro och liv”

Profetens Jesejas bok är Bibelns mest omfångsrika bok. Den inleds med denna våldsamma kritik mot falskhet och religiöst hyckleri. Gud tål inte att onda handlingar döljs bakom fromma riter. När människan förtrycker den svage och handlar orättvist skändar hon det Heliga. Välkommen till gudstjänst i Vindelns kyrka kl 11.00 samt i Skivsjö kapell kl 18.00. Söndagens tema är "Tro och liv" och präst är Veronica Eriksson.

Ändamålet för söndagens kollekt

Ändamålet för den här söndagens kollekt hittar du här:  >>> (PDF)

Swishnummer för kollekten är: 123 143 0909
Stort tack för din gåva – den behövs!

Sedlar och mynt ligger i en kollektkorg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon