Gudstjänster söndag 9 oktober med temat "lovsång"

Välkommen till söndagens gudstjänster: Kl 14.00 i Kamsjö kapell samt kl 18.00 i Granö kyrka. Präst den här söndagen är Veronica Eriksson.