Söndag 21 maj har temat "Hjälparen kommer”

Sedan Jesus lämnat sina lärjungar och återvänt till sin himmelske Fader fanns löftet om Anden kvar. Löftet att han ska sända Hjälparen att vittna om sanningen och ge lärjungarna ny kraft. Välkommen till söndagens gudstjänster: Kl 11.00 i Vindelns församlingsgård och kl 18.00 i Skivsjö kapell där även Vindeln Gospel medverkar. Präst den här söndagen är Anne Bokma.