Söndag 25 september med temat "ett är nödvändigt"

Genom Kristus kan människan återvända till Gud och återfå livet som Gud avsett att det ska vara. " Ett är nödvändigt": det liv som Gud skapat människan för att leva. Söndag 25 september kl 14.00 firas gudstjänst på Åmbacken samt kl 18.00 i Tvärålunds bönhus. Präst den här söndagen är Maja Svedmark. Välkomna.