Söndag 12 februari och gudstjänst med temat " Det levande ordet"

Kl 18.00 firas gudstjänst i Granö kyrka med Anne Bokma. Välkomna.