Skärtorsdagsmässor i S:t Mikaels kapell och Granö kyrka 6 april

Skärtorsdagen har temat "det nya förbundet” och skärtorsdagsmässa firas kl 19.00 i S:t Mikaels kapell med Anne Bokma och kl 19.00 i Granö kyrka med Veronica Eriksson. Välkomna.