Sång på Åmbacken onsdag 22 november kl 13.30 med allsång, andakt och fika

Välkommen till Sång på Åmbacken med med allsång, andakt och fika.