"Sänd mig" är söndagens tema 12 juli.

Välkommen söndag 12 juli till gudstjänst kl 11.00 Vindelns kyrka samt gudstjänst kl 18.00 i Granö kyrka. Anne Bokma håller i gudstjänsterna. Den här söndagen är också Apostladagen som är till minne av apostlarna Petrus och Paulus som båda avrättades i Rom för sin kristnas tros skull. Kollekten den här söndagen går till ACT Svenska kyrkan.

Här hittar du söndagarnas kollekter om du inte har möjlighet att delta i gudstjänsten men vill ge en gåva via Swish >>>