Samtal och besök

Önskar du samtal eller besök i hemmet av diakon eller präst?

Den som önskar samtala med diakon eller präst är välkommen att höra av sig via telefon eller mail. Telefonnummer och epostadresser finner du här nedan.
Besök i hemmet kan göras av diakon eller någon från våra besöksgrupper. 

Behöver Du/Ni familjerådgivning?
Vindelns församling erbjuder Dej/Er som är boende i församlingen samtal via Kyrkans familjerådgivning i Umeå. Läs mer här >>>