Sammanträdesdagar för kyrkorådet 2022

25 januari, 22 mars, 7 april, 13 oktober och 14 december.