Sammanträdesdagar för kyrkorådet 2024

2024-02-08, 2024-03-21, 2024-04-18, (sommaruppehåll) 2024-09-19, 2024-10-17 och 2024-12-11