Sammanträdesdagar för Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdagar för Kyrkofullmäktige 2024

Kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar för 2024 är torsdag 16 maj och torsdag 7 november. Kyrkofullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00 och hålls oftast i Vindelns församlingsgård, Storvägen 53.
Alla är välkomna då sammanträdena är offentliga.