POSOMgruppen i Vindeln

POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande vid olyckor och katastrofer. Gruppen är en frivillig organisation där bl.a. Vindelns församling är med och gruppen utgör en extra resurs i vår kommun vid oväntade och akuta händelser.

POSOMs uppdrags är stöd till enskilda drabbade och familjer, hjälpa personer vidare efter akuta insatser till andra resurser i samhället samt att vid behov följa upp dem som drabbats och ge stöd även efter ett akut skede. 

Engagerade i POSOM i Vindeln är socialtjänsten, räddningstjänsten, skolan, landstinget (regionen) polisen, beredskapssamordnare och Vindelns församling.

Här finns mer information om POSOM >>> (Länk till Vindelns kommuns webbsida)