Play: "Vi fortsätter att tända ljus och be"

Det blir en annorlunda advent, men vissa traditioner kan inte ens pandemin stoppa. – Vi fortsätter att ringa i klockorna, tända ljus och be för världen och varandra, säger Lena Fagéus, präst och kontraktsprost i Södra Västerbotten.

Adventshälsning 1: a Advent.

Kontraktsprost Lena Fagéus hoppas att många människor ska söka former för stämningen, allvaret och glädjen som är viktig i adventstiden.
– Kanske kan du tända ljus och sätta på julmusik eller en gudstjänst från en kyrka och tillåta dig att bara var där i den stunden, föreslår Lena Fagéus.
– Adventstiden blir annorlunda, men ljusen får brinna och berätta om hopp för världen och framtiden, säger hon.
Lena Fagéus är kontraktsprost i Södra Västerbotten, som består av Svenska kyrkans församlingar i Vindeln, Vännäs-Bjurholm, Nordmaling, Hörnefors, Sävar-Holmön, Bygdeå, Holmsund och Umeå.