Play: Tidigare publicerade andakter

Kanske missade du en andakt eller vill se andakten igen. Här hittar du tidigare publicerade andakter.

Play: Andakt i Vindelns kyrka inför Pingst

Välkommen till en digital andakt i Vindelns kyrka med Maja Svedmark och Stefan Norberg m.fl. inför Pingstdagen 23 maj.

Play: Andakt i S:t Mikaels kapell inför bönsöndagen 9 maj

Välkommen till en digital andakt i S:t Mikaels kapell med Michael Brodin och Stefan Norberg.

Play: Andakt i Åmsele kyrka inför fjärde söndagen i påsk 25 april

Välkommen till andakt i Åmsele kyrka inför fjärde söndagen i påsk med Maja Svedmark och Stefan Norberg. Solosång av Annica Dahlgren.

Play: Andakt i Granö kyrka inför andra söndagen i påsk 11april

Välkommen till en andakt i Granö kyrka inför andra söndagen i påsk med Åsa Olsson och Stefan Norberg. Solosång av Marie Persson.

Play: Påskdagens andakt 4 april

Välkommen att fira andakt med Veronica Eriksson i Vindelns kyrka inför Påskdagen. Solosång av Carina Byström Nuft, textläsning/bön av Anita Nilsson och Torbjörn Hörnberg. Kantor är Stefan Norberg.

Play: Andakt inför annandag påsk 5 april

Välkommen till en andakt i Vindelns kyrka med Michael Brodin inför annandag påsk. Textläsning av Gunnel Brodin och kantor är Stefan Norberg.

Play: Påskandakter med läsning ur Barnens bästa bibel. Del 1

Följ med genom påskens berättelser i fyra delar med barnen Noa, Ingrid och Hedvig. Samla fyra ledtrådar och hämta ut lite påskskoj. Den här den första andakten av fyra och i den så är Noah och Maja Svedmark med och berättar om "Intåget, måltiden och Getsemane".

Play: Andakt från Åmsele kyrka inför söndag 21 mars

Välkommen till en andakt i Åmsele kyrka med Veronica Eriksson och Sara-Maria Björkholm. Sång av Gösta Widell. Söndagens tema är Jungfru Marie bebådelsedag. På Marie bebådelsedag hör vi berättelsen om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn.

Play: Andakt från Vindelns kyrka inför Långfredagen 2 april

Långfredagens andakt firas i Vindelns kyrka med Maja Svedmark. Textläsning av Torbjörn Hörnberg och orgelmusiken spelas av Stefan Norberg.

Play: Andakt från Vindelns kyrka söndag 7 mars

Välkommen till en andakt från Vindelns kyrka inför 3:e söndagen i fastan. Medverkar gör Maja Svedmark och Stefan Norberg. Sång av Annika Dahlgren.

Play: Andakt från Granö kyrka fastlagssöndagen

Välkommen till en andakt från Granö kyrka inför söndag 14 februari med vik kyrkoherde Michael Brodin och Stefan Norberg.

Play: Andakt från S:t Mikaels kapell 7 februari

Välkommen till en andakt från S:t Mikaels kapell inför söndag 7 februari med Åsa Olsson och Stefan Norberg. Sång av Sara Sigfridsson.

Play: Andakt från Vindelns kyrka tredje söndagen efter trettondagen

Välkommen till en digital andakt från Vindelns kyrka. Veronica Eriksson, Hedvig Eriksson, Anita Segerbrant, Sara-Maria Björkholm, Sarah och Mats Renman, Paul Lindgren och Stefan Norberg medverkar.

Play: Andakt från Vindelns kyrka i juletid

Fira andakt kring fjärde advent med Veronica Eriksson. Sara-Maria Björkholm och Stefan Norberg medverkar.

Play: 2:a Adventsandakt från Vindelns kyrka

Andakten är inspelad i Vindelns kyrka inför söndag 2:a Advent 6 december

Play: 1:a Adventsandakt från Vindelns kyrka inför söndag 1:a Advent 29 november

Andakten med Maja Svedmark är inspelad i Vindelns kyrka inför söndag 1:a Advent 29 november.

Play: Andakt från Vindelns kyrka inför domsöndagen 22 november

Andakten med Veronica Eriksson är inspelad i Vindelns kyrka inför domsöndagen 22 november.