Play: sångstund med Liten & stor vecka 7

Sjung med Liten & stor och lyssna till berättelsen om fåret och herden.

Sångstund med Liten & stor. Länkas till Facebook >>>