Play: Påskandakter med läsning ur Barnens bästa bibel. Del 3

Följ med genom påskens berättelser i fyra delar med barnen Noa, Ingrid och Hedvig. Samla fyra ledtrådar och hämta ut lite påskskoj. Detta är del tre av fyra. Den här andakten är med Ingrid Sandgren och Sara-Maria Björkholm och heter "Golgata och den tomma graven".

I varje avsnitt finns en ledtråd som i sin tur bildar ett lösenord. Med lösenordets hjälp kan du sedan hämta ut ett påskskoj. Mer information om detta i andakterna.
Lycka till! 
Andakterna leds av barnen Noah, Ingrid och Hedvig.

Länk till andakten >>>