Play: Påskandakter med läsning ur Barnens bästa bibel. Del 1

Följ med genom påskens berättelser i fyra delar med barnen Noa, Ingrid och Hedvig. Samla fyra ledtrådar och hämta ut lite påskskoj. Den här den första andakten av fyra och i den så är Noah och Maja Svedmark med och berättar om "Intåget, måltiden och Getsemane".

I varje avsnitt finns en ledtråd som i sin tur bildar ett lösenord. Med lösenordets hjälp kan du sedan hämta ut ett påskskoj. Mer information om detta i andakterna.
Lycka till! Andakterna leds av barnen Noah, Ingrid och Hedvig.

Länk till andakten >>>

Play: Påskandakter med läsning ur Barnens bästa bibel. Del 2

Följ med genom påskens berättelser i fyra delar med barnen Noa, Ingrid och Hedvig. Samla fyra ledtrådar och hämta ut lite påskskoj. Den här andakten är med Hedvig och Veronica Eriksson och heter "Hos Pilatus och Petrus förnekar".

Play: Påskandakter med läsning ur Barnens bästa bibel. Del 3

Följ med genom påskens berättelser i fyra delar med barnen Noa, Ingrid och Hedvig. Samla fyra ledtrådar och hämta ut lite påskskoj. Detta är del tre av fyra. Den här andakten är med Ingrid Sandgren och Sara-Maria Björkholm och heter "Golgata och den tomma graven".

Play: Påskandakter med läsning ur Barnens bästa bibel. Del 4

Följ med genom påskens berättelser i fyra delar med barnen Noa, Ingrid och Hedvig. Samla fyra ledtrådar och hämta ut lite påskskoj. Det här är den sista andakten av fyra och berättare är Noah och Maja Svedmark. Berättelsen heter "Tomas tvivlar".