Play: 2:a Adventsandakt från Vindelns kyrka

Andakten är inspelad i Vindelns kyrka inför söndag 2:a Advent 6 december

Mer play finns här:

Play: 1:a Adventsandakt från Vindelns kyrka inför söndag 1:a Advent 29 november

Andakten med Maja Svedmark är inspelad i Vindelns kyrka inför söndag 1:a Advent 29 november.

Play: Andakt från Vindelns kyrka inför domsöndagen 22 november

Andakten med Veronica Eriksson är inspelad i Vindelns kyrka inför domsöndagen 22 november.