Foto: Mats Renman

Pilgrimsvandra i Vindeln torsdagar kl 11-13

Vi samlas på församlingsgården och går tillsammans under tystnad ”broarna runt”. Ta med eget fika och sittunderlag. Ingen föranmälan behövs. Har du frågor välkommen att kontakta Elin Granström tfn 0933-143 15 eller Sara-Maria Björkholm tfn 0933-143 14.