Foto: Mats Renman

Öppet hus

För dig som är dagledig

Vi äter lunch tillsammans. Lunchen kostar 50 kr. Därefter har vi har ett program med t.ex. inbjudna gäster som berättar och/eller sjunger. Samlingen avslutas med en andakt. Öppet hus är i Vindelns församlingsgård samt i Granö kyrka. 

Se predikoturerna för kommande Öppet hus >>>