Minnes- och hyllningsgåvor

Blomstergåvan- en gåva med återbäring

Blomstergåvan i Vindelns församling är ett av de ändamål vi förmedlar gåvor till. Varje år delas julblommor ut till församlingsbor som förlorat en make/maka under året. På så sätt blir minnesgåvan en gåva på nytt. Församlingen förmedlar även gåvor till ACT (tidigare Svenska kyrkans internationella arbete) samt Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). 
Gåvor kan lämnas både som minnes- och hyllningsgåvor. Vi tar aldrig ut någon avgift för gåvoförmedling till våra ändamål.

Blomstergåvan har swishnummer 123 095 69 87
ACT, Vindelns församling, har swishnummer 123 471 84 09

Varmt tack för din gåva!