En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Mässa onsdag 17 januari kl 12.00

Välkommen till mässa onsdag 17 januari kl 12.00 i Vindelns församlingsgård. Mässan är en del i böneveckan som pågår mellan 15-21 januari.