Foto: Johan Nilsson /Ikon

Kyrkovalet 2021

Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans medlemmar som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. På denna sida hittar öppettider för vallokalerna samt vilka nomineringsgrupper du kan rösta på.

Kyrkovalet handlar både om vad vi gör i Vindelns församling och om större beslut för hela Svenska kyrkan.

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Kyrkofullmäktige-ditt lokala val
Du väljer till kyrkofullmäktige i Vindelns församling om du bor i Vindelns kommun och är kyrkotillhörig. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilka verksamheter ska finnas där du bor? Hur ska kyrkan använda din kyrkoavgift m.m?

Val till stiftsfullmäktige-regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka.

Val till Kyrkomötet-nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Nomineringsgrupper
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. Det är grupper eller sammanslutningar som formerats för att delta i kyrkovalet och som du kan lägga din röst på. Följande nomineringsgrupper finns >>>

Rösta på valdagen söndag 19 september:
Vindelns församlingsgård: kl 12.00-15.00, kl 17.00-20.00.
Granö kyrka: kl 12.00-14.00. 
Åmsele församlingsgård: kl 12.00-14.00. 
Hällnäs Folkets hus kl 15.00-17.00. 
Tvärålunds bönhus kl 15.00-17.00.

Valnämnd
I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen.
Valnämnden utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år

Här kan du läsa mer om kyrkovalet på Svenska kyrkans nationella sida >>>