En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkofullmäktige sammanträder onsdag 8 november kl 18.00

Kyrkofullmäktige i Vindelns församling sammanträder onsdag den 8 november, kl 18.00 i Vindelns församlingsgård. Ärenden enligt utsänd föredragningslista. Handlingar med verksamhetsplan och budgetförslag för år 2024 finns tillgängliga på pastorsexpeditionen. Församlingsbor och ledamöter välkomna. Per-Anders Olsson, ordförande.