Kyrkofullmäktige sammanträder tisdag 12 maj

Kyrkofullmäktige i Vindelns församling sammanträder tisdag 12 maj kl. 18.00 i Vindelns församlingsgård. Ärenden enligt utsänd föredragningslista. Handlingar med verksamhetskommentar och bokslut för år 2019 finns tillgängliga på pastorsexpeditionen. Församlingsbor och ledamöter välkomna. Per-Anders Olsson, ordförande.