Foto: Mats Renman

Telefonnummer och mailadress till Vindelns kyrkogårdsförvaltning gällande kyrkogårdsfrågor

Har du frågor kring gravar, gravskötsel, blomplantering m.m. välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen. Tfn: 0933-143 30 (telefontid måndagar och tisdagar kl 10-12). Mail: vindelns.kyrkogardsförvaltning@svenskakyrkan.se Kyrkogårdsförvaltningen