Vindelns kyrkogårdsförvaltning

Gäller ditt ärende kyrkogårds- eller gravfrågor som till exempel fakturor, blomstersmyckning, grundskötsel eller gravrättsinnehav, kontakta kyrkogårdsförvaltningen på tfn: 0933-143 30 (telefontid mån-tis kl 10-12). Mail: vindelns.kyrkogardsförvaltning@svenskakyrkan.se