"Himmelska brassklanger" torsdag 22 augusti

Tag plats i bänkarna när brassmusiker ur Norrlandsoperans Symfoniorkester fyller kyrkan med blänkande toner. Gästsolist och ledare är unga trumpetaren Per Ivarson. Välkommen till sommarens sista "musik i sommarkväll", torsdag 22 augusti kl 19.00 i Vindelns kyrka.